Varoni gaidiet

Imants Kalniņš, Andrejs Upīts

Rimstieties verdzības vaidā,
Atlieciet nospiestos plecus,
Aiciniet jaunus un vecus
Vienoties nākotnes gaidā!

Pilni jau asaru trauki,
Smagi šņāc pielij'si priede,
Saulīte mākoņus kliedē:
Nosusēs dubļainie lauki. 

Nosusēs dubļainie ceļi,
Atjās ar pērkona zirgu,
Sudraba pakava mirgu varonis.
Iztrūksies veļi.

Tērauda zobena liesmām
Vecajos veļus viņš biedēs,
Tumsības biedēkļus kliedēs,
Vaiduļus raisīs no briesmām.

Bailīgos pestīs no briesmām,
Vārguļus pacels no slogiem. 
Skanēt pa atvērtiem logiem
Brīvotām, līgsmotām dziesmām!

Nesieni atkal jau krauti,
Celiet un nesiet, un vaidiet,
Varoni, varoni gaidiet!...
Klusu plūst asaru strauti.

Varoni, varoni gaidiet!...
Klusu plūst asaru strauti