Ik rudeni valodiņa

V. Pūce, I. Zandere, Latvijas radio koris

melna gaiļa asinīm 
rijas krāsni aizkrustīju
riņķī kūla mani ļaudis 
es tai kūļa vidū biju

lai man sita lai man lauza
graudi bira vārdi bira
ik rudeni miltos mala
valodiņa nenomira

saber sābri kambarī
es ar tevi kopā bēru
melna alus padarīju
rūgtin rūgta spērtin spēra

pa vārpai salasīju
pa mēram ļaudīm lēju
vilnu vārdu nodzēros
visas krūtis nodimdēja

pērkons granda ducināja
visu garu vasariņu
duciniet danciniet
savu dzīvu valodiņu

atskrien balts kumeliņš
cietu zemi kapādams
atjāj balts karakungs
zobentiņu vēzēdams

uzkar baltu mētelīti
manu laužu istabā
neļauj tukšu izrunāti
glabā mani klusumā