Ak vai, cik žēl

Ilmārs Dzenis

Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.

Kad zili ziedi puķītēm, 
Tās sauc par neaizmirstulēm.

Kad zilas acis meitenēm,
Tās sauc par neaizmirstamām.

Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.
	
Ja kalna galu sasniegt grib,
Tad neplūc puķes ielejā.

Ja īstu mīlestību grib, 
Tad mīlē vienu vienīgi.

Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.

No puķēm rozes jaukākās,
Bet tikai gaužām dzēlīgas.

Un mīlestība skaistākā,
Tik bieži nepastāvīga.

Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.