Acis veras - aizveras

I.Reizniece, G.Gaujenieks, Rainis

Acis veras - aizveras
Saules nav un nav ko redzēt
                 2x
Mute veras - aizveras
Saules nav un nav ko sacīt

Saule, saule, saule nāc
Saule kaunā neved bērnus

Miroņ svece te nu dziesti
Tumsu tavi stari griezti

Saule ņemi mani atkal
Es pie tevis atkal nāku

Manu dzīslu vārti vērās
Asins staigā locekļos

Mazas asins lāses
Ceļu sīku pilieniem