Krustiem Zvaigznes Debesīs

Izpildītājs: LDzSv 2018 ZVAIGŽŅU CEĻĀ

Mūzikas autors: Ēriks Ešenvalds

Vārdu autors: Latviešu Tautasdziesma

Krustiem auga ceļam saknes, krustiem zvaigznes debesīs;
sāniem jāja Dieva dēli, krustiem tecēj' kumeliņ'.
Zelta zvaigzne atspīdēja, pa celiņu man ejot.
Es iegāju ustabāi, zelta zvaigzne aiz durvīm.
Es iegāju ustabāi, zelta zvaigzne aiz durvīm.

Es izgāju no ustabas zelta zvaigznes skatīties.
Zelta zvaigzne noskanēja, pie Dieviņa uziedam'.
Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu dābulainu kumeliņ';
tam Dieviņa kumeļami zvaigžņu deķis mugurā,
tam Dieviņa kumeļami zvaigžņu deķis mugurā.

Es pazinu sav' bāliņu, kara vidū līgojot:
pieci pušķi cepurēi, sešas zvaigznes zobenā.
No cepures gaisma ausa, no zobena saule lēc',
no kumeļa iemauktiemi mēnesnīca ritināj',
no kumeļa iemauktiemi mēnesnīca ritināj'.

Šķērsu stīgas pa ceļiemi, šķērsu zvaigznes debesīs,
es būš' visas cauri jāti ar Dieviņa palīdziņ'.
Dieva dēli, Saules meitas pār Daugavu rokas dev';
Kā tie zelta gredzentiņi nesabira Daugavā!
Kā tie zelta gredzentiņi nesabira Daugavā!

Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt, jūrā zvirgzdus izlasīt?
Kas var zvaigznes izskaitīt, jūrā zvirgzdus izlasīt?

Dziesmu pievienoja: Indulis

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv