Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Palīdzi zvaigznīt
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Palīdzi zvaigznīt, palīdzi zvaigznīt
Garajā naktī, garajā naktī
Brīnumu baltu, brīnumu baltu
         IERAUDZĪT!
Palīdzi zvaigznīt, palīdzi zvaigznīt
Garajā naktī, garajā naktī
Pasaku baltu, pasaku baltu
         IZLASĪT!

(Dziesmu dzied 2 cilvēki viens pasaka ko un otrs 
atkārto. Beigas abi cilvēki dzied kopā IERAUDZĪT, IZLASĪ
T.)
Izpildītajs:
Lat. trad. dziesma
Mūzikas autors:
Ziemassvētku dziesma
Vārdu autors:
Ziemassvetku dziesma
2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.