Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
fizikas skolotājs
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
KĀDĀ TUMŠĀ, TUMŠĀ RĪTĀ KĀDĀ DRŪMĀ SEPTEMBRĪ. GĀJA 
VĪRS AR MELNĀM KURPĒM GARĀ TUMŠĀ GAITENĪ. VIŅA SKT
IENS BIJA ZIBENS VIŅA VĀRDI PĒRKOŅDĀRKTS VISI ĪSLI
 GALS KĀ NEZIN KĀDS IR VIŅA ĪSTAIS VĀRDS.KAS VIŅŠ 
UN KUR TĀDS RADIES TĀ KA VISIEM KATLIEIEM VĀKS. KĀ
DĀ TUMŠĀ RĪTĀ VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ NĀKS( divas reize
s)KUR TĀDS RADIES PAM PĀRAM  PIE TEVIS NĀKS PAM PĀ
RAM KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ NĀKS. NEVAR
 TO AIZ ŪSĀM RAUSTĪT NEVAR SKAĻ+Ī APRUNĀT KAD VIŅŠ
 ATVER MUTI VAĻĀ VISI ZINA GALS IR KLĀT! VIŅŠ IR G
UDRĀKAIS NO VISIEM SLĪPĒTS TĀ KĀ KUĢA KLĀJS TIKAI 
NESAKI NEVIENAM TAS IR FIZIKAS SKOLOTĀJS. KAS VIŅŠ
 IR UN KUR TĀDS RADIES TĀ KA VISIEM KATLIEM VĀKS K
ĀDĀ TUMŠĀ,TUMŠĀ RĪTĀ VIŅŠ PIE TEVIS NĀKS PAM PĀRAM
P KUR TĀDS RADIES PAMPĀRAMP PIE TEVIS NĀKS PAMPĀAM
 KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ NĀKS(divas rei
zes)GALVA TEU MĀKOŅOS KĀ VISA AVITĀCIJA TU GRIBI L
IDOT BET VIŅAM IR GRAVITĀCIJA. TU VĒLIES SAPŅOT NE
VIS TĀS SPĒLES BET VIENMĒR PIE ZEMES KĀ MĒNES. FIZ
IKAS LIKUMI TEU LIEKĀS KĀ JOKS BET TU NEVIS ABGĀST
 BET PIERĀDI TOS VI TEU PATĪK FUDBOLS VAI VISUMS V
IENMĒR VALDA TREŠAIS ŅŪTONA LIKUMS.VEIDO SEVI KĀ A
RHITEKTA EKAS GRIBI LAI VIEGLĀK ARFINETU SPĒKS ČĪK
STĒT TIKAI BĒRNAM SPIEDIENS NEREDZAMA NASTA AKMOSF
ĒRAS SPIEDIENS VARBŪT TAPĒC GRIBI TUSĒT VISAI DRĪZ
 BET KAD JĀRUNĀ TU KLISĒ IZGAIST SPĪTS GRIBI LIDOT
 TURĒT TIKAI LĪDZ VIŅŠ PALĪDZĒS TEU BŪVĒT LIDMAŠĪN
S PAPĀRAP  PAPĀRAP KIR TĀDS RADIES PAPĀRAP PIE TEV
IS NĀKS PAPĀRAP KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ
 NĀKS (4 REIZES)
Dziesmu pievienoja: emilija
2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.