Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
fizikas skolotājs
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Sūtīt dziesmu
Tavs vārds:

Tavs e-pasts:

Drauga vārds:
Nav obligāts.
Drauga e-pasts:
Nav obligāts.
 
Pārbauda...
KĀDĀ TUMŠĀ, TUMŠĀ RĪTĀ KĀDĀ DRŪMĀ SEPTEMBRĪ. GĀJA VĪRS 
AR MELNĀM KURPĒM GARĀ TUMŠĀ GAITENĪ. VIŅA SKTIENS BIJA Z
IBENS VIŅA VĀRDI PĒRKOŅDĀRKTS VISI ĪSLI GALS KĀ NEZIN KĀ
DS IR VIŅA ĪSTAIS VĀRDS.KAS VIŅŠ UN KUR TĀDS RADIES TĀ K
A VISIEM KATLIEIEM VĀKS. KĀDĀ TUMŠĀ RĪTĀ VIŅŠ PIE TEVIS 
ARĪ NĀKS( divas reizes)KUR TĀDS RADIES PAM PĀRAM  PIE TE
VIS NĀKS PAM PĀRAM KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ NĀ
KS. NEVAR TO AIZ ŪSĀM RAUSTĪT NEVAR SKAĻ+Ī APRUNĀT KAD V
IŅŠ ATVER MUTI VAĻĀ VISI ZINA GALS IR KLĀT! VIŅŠ IR GUDR
ĀKAIS NO VISIEM SLĪPĒTS TĀ KĀ KUĢA KLĀJS TIKAI NESAKI NE
VIENAM TAS IR FIZIKAS SKOLOTĀJS. KAS VIŅŠ IR UN KUR TĀDS
 RADIES TĀ KA VISIEM KATLIEM VĀKS KĀDĀ TUMŠĀ,TUMŠĀ RĪTĀ 
VIŅŠ PIE TEVIS NĀKS PAM PĀRAMP KUR TĀDS RADIES PAMPĀRAMP
 PIE TEVIS NĀKS PAMPĀAM KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS A
RĪ NĀKS(divas reizes)GALVA TEU MĀKOŅOS KĀ VISA AVITĀCIJA
 TU GRIBI LIDOT BET VIŅAM IR GRAVITĀCIJA. TU VĒLIES SAPŅ
OT NEVIS TĀS SPĒLES BET VIENMĒR PIE ZEMES KĀ MĒNES. FIZI
KAS LIKUMI TEU LIEKĀS KĀ JOKS BET TU NEVIS ABGĀST BET PI
ERĀDI TOS VI TEU PATĪK FUDBOLS VAI VISUMS VIENMĒR VALDA 
TREŠAIS ŅŪTONA LIKUMS.VEIDO SEVI KĀ ARHITEKTA EKAS GRIBI
 LAI VIEGLĀK ARFINETU SPĒKS ČĪKSTĒT TIKAI BĒRNAM SPIEDIE
NS NEREDZAMA NASTA AKMOSFĒRAS SPIEDIENS VARBŪT TAPĒC GRI
BI TUSĒT VISAI DRĪZ BET KAD JĀRUNĀ TU KLISĒ IZGAIST SPĪT
S GRIBI LIDOT TURĒT TIKAI LĪDZ VIŅŠ PALĪDZĒS TEU BŪVĒT L
IDMAŠĪNS PAPĀRAP  PAPĀRAP KIR TĀDS RADIES PAPĀRAP PIE TE
VIS NĀKS PAPĀRAP KUR TĀDS RADIES VIŅŠ PIE TEVIS ARĪ NĀKS
 (4 REIZES)
Dziesmu pievienoja: emilija
Izpildītajs:
NANDO
Mūzikas autors:
NANDO
Vārdu autors:
NANDO
2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.