Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Lūgšana
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgām 
neliec ciest,vārdi ir, kas latvju sirdīs deg un 
kvēl un
nenodziest, vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar 
pirmo
dienu skan, jo tu licis reiz šai zemē maniem 
brāļiem
dzimt un man.

 Kungs mēs ticam ka tu gribi un ka tas 
tavs svētais prāts, lai arvien šī tauta dzīvo un 
šīs
zemes ražu vāc, lai par lejam šīm un kalniem 
vienmēr
latvju mēle skan, to man klusi čukst šī zeme to 
ik
akmens saka man, to ik akmens saka man.

 Tu tak 
negribi lai važās reiz mūs atkal svešnieks kaļ, 
lai mēs
redzējuši sauli krītam naktī atpakaļ, tu tak 
negribi
lai atkal latvju tauta ceļos krīt un lai mūs kas 
šodien
brīvi atkal važās saslēdz rīt.

 Tu tak negribi lai 
svešā mēlē tevi lūdzam mēs, tu kas devis mums šo 
zemi
tu kas esi mūsu tēvs, vai nav skaistas mūsu 
dziesmas,
nē tā nedzied verga sirds, tāpēc mūžam tavai 
saulei
latvjus brīvus jāapmirdz, latvjus brīvus 
jāapmirdz.

 
Tāpēc sargi mūs tais dienās tornī sargs kad 
trauksmi
sauks, tad kad nāves izkapts nopļauts drauga 
rokās
nomirs draugs, tad kad svina bišu spieti plosīs 
latviešu
s un dzels, tad kad baltas krustu birzis 
neredzamas roka
s cels.

 Tad par vēlu būs mūs vienot, ja mūs šodien pl
osīs naids, baigs, ak kungs, tad pāri zemei 
skanēs latvj
u tautas vaids, jo vai tiešām tikai jūgā brālis 
brāli pa
zīt spēs un vai tiešām tikai vergu gaitām 
izredzēti mēs,
 gaitām izredzēti mēs.

 Vai šī brīvība tik sapnis mūsu
 tautas gaitā būs, un pēc gadiem sveši kungi 
klaušu gait
ās izdzīs mūs, nē, tik grūti ir tam ticēt, nē, šī 
doma s
irdī sāp, tāpēc lūdzam šajā dienā: Kungs, no sava 
troņa
kāp !

 Nāc un pārstaigā šo zemi, kamēr tā vēl sauli ja
už, nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs 
nesalauž,
 nāc un svētī mūs un vieno un mums darba spēku 
dod, lai
reiz liktenīgā stundā negaida mūs briesmīgs sods, 
negaid
a mūs briesmīgs sods.

 Šodien kungs mēs tevi lūdzam ne
ļauj latvjiem mirt un zust., liec mums vienmēr 
savu saul
i brīviem pāri galvām just, līdz tiem laikiem, 
kurus šod
ien nezin vēl nekur neviens, mūžam brīvs lai 
latvju ērgl
is savus spārnus plesdams skrien.

 Lai pret nezināmiem
 laikiem, cauri mūžiem ejam mēs, dod mums spēku, 
dod mum
s drosmi, dod mums vienprātību tēvs, un ar savu 
dēlu sūt
i jaunu garu tautai šai, lai tā drošiem soļiem 
spētu doties
pretī mūžībai, doties pretī mūžībai
Dziesmu pievienoja: Māris
Dziesmas kuras izpilda Ieva Akurātere:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Lūgšana Ieva Akurātere Ieva Akurātere (?) Leonīds Breikšs
Kalpa zēns Ieva Akurātere
Latviešu tautai Ieva Akurātere
Manai tautai (ar akordiem) Ieva Akurātere B. Ritmane A. Ritmanis
Skumjš stāsts Ieva Akurātere
Ceļojums Ieva Akurātere Ieva Akurātere Ieva Akurātere

Sarakstā ir 16 dziesmas, lapa 1 no 3. Nākamā >>>  

Dziesmas kuru vārdu autors ir Leonīds Breikšs:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Vakarjunda Jānis Norvilis Leonids Breikšs
Lūgšana Ieva Akurātere Ieva Akurātere (?) Leonīds Breikšs
Ne tikai ilgās tvīkt Leonīds Breikšs
Lūgšana Ieva Akurātere Leonīds Breikšs

Sarakstā ir 4 dziesmas, lapa 1 no 1.  

2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.