Es bij` alus dzērājiņa

Mūzikas autors: Latviešu tautas dziesma

Vārdu autors: Latviešu tautas dziesma

Es bij` alus dzērājiņa, 
To es pati neliedzos`i
Ak lillā lillāllā
To es pat neliedzos

Es nodzēru brālīšam`i
Div` gad` vecu kumeliņu

Es nodzēru dziedādama,
Maksā brālis raudādamis

Ja tu brāli daudz runāsi,
Izvedīšu ragainīti

Izvedīšu ragainīti,
Stallī baltu sprogainīti

Kurš puisītis man` grib` ņemt`i,
Lai pa priekšu brūzi taisa

Lai es varu ik rītiņu 
Brūža durvis virināt`i

Brūža durvis virināt`i
Brūža puišus kaitināt`i

Dziesmu pievienoja: Elizabete

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv